• Tìm Người Yêu Hamster Ở Trường Trung Học Cơ Sở Bàn Cờ

    100 lượt xem

    Khi đại dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, Tiun đã ngừng du lịch vòng quanh thế giới để tìm nàng tiên cá mà trở về Việt Nam. Thời gian rãnh rỗi này, anh ấy bắt đầu chăm sóc hamster và dùng chúng để thử thách xem ai xứng đáng trở thành tiên cá. Anh ấy đã mang những chú hamster đến một ngôi trường trung học cơ sở. Nào cùng xem thử chuyện gì xảy ra nha!

    d

LOGO

Choose Your Location

Select Country